תנאים

אנו מספקים לך שירותים בכפוף להודעות, לתנאים ולתנאים המפורטים בהסכם זה. חוץ מזה, אתה תציית לכללים, להנחיות, למדיניות, לתנאים ולתנאים החלים על שירותים כאלה לפני שתשתמש בהם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את האתר ואת התנאים וההגבלות בכל עת.

לפני שתמשיך, אנא קרא הסכם זה מכיוון שגישה, גלישה או שימוש אחר באתר מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות בהסכם זה.

לא תעלה, תפיץ או תפרסם דרך אתר זה כל תוכן, מידע או חומר אחר ש(א) כולל באגים, וירוסים, תולעים, דלתות מלכודות, סוסים טרויאניים או קוד או מאפיינים מזיקים אחרים; (ב) הוא לשון הרע, מאיים, לשון הרע, מגונה, מגונה, פורנוגרפי, מפלה, או עלול להוביל לכל אחריות אזרחית או פלילית על פי חוקי ארה"ב או חוקים של כל מדינה אחרת שעשויה לחול; או (ג) מפר או מפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות של כל אדם.

 new-fashion-shoes.com עשוי לתת לך זיהוי חשבון וסיסמה כדי לאפשר לך לגשת לחלקים מסוימים באתר זה ולהשתמש בהם. בכל פעם שאתה משתמש בסיסמה או זיהוי, אתה נחשב מורשה לגשת לאתר ולהשתמש בו באופן התואם את התנאים וההתניות של הסכם זה, וכן

 new-fashion-shoes.com אין כל חובה לחקור את המקור לכל גישה או שימוש כאמור באתר.

על ידי קבלת תנאי שימוש אלה באמצעות השימוש שלך באתר, אתה מאשר כי אתה בן 18 ומעלה. אם אתה מתחת לגיל 18 אנא השתמש באתר זה רק בפיקוח הורה או אפוטרופוס חוקי. בכפוף לתנאי הסכם זה, מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי לגשת לאתר ולהשתמש בו על ידי הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך רק למטרת קניות ולא לכל שימוש מסחרי או שימוש מטעם צד שלישי כלשהו, ​​למעט כפי שהותר במפורש על ידי

 new-fashion-shoes.com מראש. כל הפרה של הסכם זה תגרום לביטול מיידי של הרישיון שניתן בפסקה זו ללא הודעה אליך.

אלא אם כן הותר במפורש על ידי החברה שלנו מראש, כל החומרים, לרבות תמונות, טקסט, איורים, עיצובים, אייקונים, תמונות, תוכניות, קטעי מוזיקה או הורדות, קטעי וידאו וחומרים כתובים ואחרים שהם חלק מאתר זה (ביחד, " התכנים") מיועדים אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל המידע הנמסר באתר או לעשות כל שימוש באתר לטובת עסק אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות ו/או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, לרבות, ללא הגבלה, אם אנו סבורים שהתנהגות לקוחות מפרה את החוקים החלים או מזיקה לאינטרסים שלנו. אינך רשאי לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להחכיר, לשדר, ליצור יצירות נגזרות, לתרגם, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לפרק,

אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל גישה ושימוש באתר זה על ידי כל מי שמשתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו לך במקור בין אם הגישה והשימוש באתר זה מאושרים בפועל על ידך ובין אם לאו, לרבות ללא הגבלה, כל התקשורת והשידורים. וכל ההתחייבויות (כולל ללא הגבלה התחייבויות כספיות) שנוצרו באמצעות גישה או שימוש כאלה. אתה האחראי הבלעדי להגן על האבטחה והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. תודיע מיד

 new-fashion-shoes.com על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או זיהוי שלך או כל הפרה אחרת או הפרה מאוימת של אבטחת אתר זה.

back to top
חלק עליון
new-fashion-shoes.com
דילוג לתוכן

Shopping cart

×